Jumuah
Friday, June 28, 2024
1:40
2:15
Sunday, June 23, 2024
17 Dhul Hijjah 1445
Fajr
4:15
Sunrise
4:43
Dhuhr
1:45
Asr
7:45
Maghrib
9:35
Isha
10:43
Men's prayer room
120 Places